Baza Zabytków Kołobrzeskich

1 AZP 15-15/38 osada wczesnośredniowieczna vis a vis Budzistowa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: wczesne średniowiecze VIII - IX w.
• Nr wpisu do rejestru: 751 z 25.07.1969 r.
• Opis: osada otwarta położona na lewym brzegu Parsęty w odległości 2,2 km na południe od centrum miasta oraz ślady przystani rybackiej. Pozostałość słowiańskiej osady służebnej. Obszar zabytkowy o wymiarach 100 x 100 m.

6 Dywizji Piechoty, 42 AZP 15-15 stan arch 42 ślad osadnictwa, punkt osadnictwa i osada


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: epoka kamienia, wczesne średniowiecze i XIII w
• Opis: odłupek krzemienny z epoki kamienia, ułamek naczynia z wczesnego średnioweicza, ułamki naczyń ze średniowiecza i nowożytności

6 Dywizji Piechoty, 68 AZP 15-15 stan arch 40 ślad osadnictwa i osada


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: XIII w, nowożytność
• Opis: ułamik naczyń ze średniowiecza i nowyżytności

6 Dywizji Piechoty, 71 AZP 15-15 stan arch 43 ślady osadnictwa i osady


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: wczesne średniowiecze, XIII w., nowożytność
• Opis: ułamki naczyń z wczesnego średniowiecza, średniowiecza i nowożytności

6 Dywizji Piechoty, 72 AZP 15-15 stan arch 44 ślady osadnictwa i osady


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: epoka kamienia, wczesne średniowiecze, średniowiecze i nowożytność
• Opis: wiór krzemienny z epoki kamienia, ułamki naczyń ze średniowiecza, wczesnego średniowiecza i nowożytności

6 Dywizji Piechoty, 73 AZP 15-15 stan 45 ślad osadnictwa i osady


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: wczesne średniowiecze, XIII-XV w., nowożytność
• Opis: ułamki naczyń z wczesnego średniowiecza, średniowiecza i nowożytności

67 AZP 15-15 stan arch 39 ślad osadnictwa i osada


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: epoka kamienia, XII, XIII-XV w., nowożytność
• Opis: wiór krzemienny z epoki kamienia, ułamki naczyń z średniowiecza i nowożytności

Armii Krajowej, 59 AZP 15-15 stan arch 30, stare miasto fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: XIII-XIV w - nowożyczne czasy
• Opis: fragmenty zabudowy miejskiej - fragmenty drewnianej ulicy, słupy zabudowy. Fragmenty murów średniowiecznych i nowożytnych

Budowlana, 57 AZP 15-15 stan arch 28, stare miasto


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: XIII-XIV-XV w
• Opis: pojedyńcze słupy drewniane, liczne mury i murki z cegły gotyckiej i nowozytnej

Budowlana, 58 AZP 15-15 stan arch 29 stare miasto


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: XIII-XIV-XV w i czasy nowożytne
• Opis: ślady drewnianej zabudowy miejskiej - słupy, dranice oraz zabudowy ceglano-kamiennej - murki działowe piwnic

Budowlana, 60 AZP 15-15 stan arch 31 stare miasto - fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: XIII-XIV w. i czasy nowożytne
• Opis: budynek drewniany, fragment ulicy, wojewódzka ewidencja zabytkówdrewnianej

Dubois, 54 AZP 15-15 stan arch 25 stare miasto - fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: XIII-XiV - XV w. i czasy nowożytne
• Opis: pracownia tokarska, związana z produkcją naczyń drewnianych, ślady konstrukcji drewnianych i murowanych, wojewódzka ewidencja zabytków

Frankowskiego, 35 AZP 15-15 stan arch 6 nowe miasto fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: wczesne średniowiecze
• Opis: ułamki naczyń, stanowisko jest ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Gierczak, 55 AZP 15-15 stan arch 26 stare miasto, fragmenty zabudowy XIII-XV w, nowożytność


• Typ budynku: oraz działki nr 305/1 i 366 obr. 12
• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: stare miasto, XIII-XV w., nowożytność
• Opis: ułamki naczyń glinianych, fragmenty skór, obuwie, zabytki drewniane i metalowe, beczki, fragmenty zabudowy miejskiej drewnianej, liczne mury fundamentowe, piwnice zabudowy murowanej, ceglano-kamiennej, stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Gierczak, 56 AZP 15-15 stan arch 27 stare miasto, fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: wczesne średniowiecze, XIII-XV w., nowożytność
• Opis: ułamki ceramiki, skóry, resztki obuwia, przedmioty metalowe, ostroga, noże, przedmioty drewniane. Fragmenty zabudowy miejskiej drewnianej, mury fundamentowe, piwnice zabudowy murowanej, cegano-kamiennej średniowiecznej i nowożytnej. stanowisko wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Giełdowa, 61 AZP 15-15 stan arch 32 stare miasto fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: wczesne średniowiecze, XIII w i czasy nowożytne
• Opis: ułamki naczyń z III w i nowożytności, resztki zabudowy drewnianej, zabudowy murowanej, gotyckiej, schron bojowy z 1945 r. oraz 6 szkieletów z czasów II Wojny Światowej, stanowisko wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków

I Armii Wojska Polskiego, 3 AZP 15-15 stan arch 4


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: VI/VII - XII w.
• Opis: nawarstwienia kulturowe, umocnienie faszynowe terenu, resztki zabudowy miejskiej, wojewódzka ewidencja zabytków

Katedralna, 49 AZP 15-15 stan arch 20 stare miasto, fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: XIII-XV w, nowożytność
• Opis: ułamki naczyń z średniowiecza i czasów nowożytnych, resztki konstrukcji zabudowy drewnianej oraz murowanej, gotyckiej i nowożytnej. Stanowisko ujęte jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Katedralna, 50 AZP 15-15 stan arch 21 stare miasto, fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: XIII-XV w i czasy nowożytne
• Opis: ułamki naczyń, fragmenty obuwia, ścinki skór, pojedyncze przedmioty metalowe i drewniane z XIII-XV w i czasów nowożytnych. Resztki murków domostw gotyckich, ceglano-kamienne. Przemieszane warstwy gruzu, piasku i gliny. Stanowisko ujęte jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Koszalińska, 28 AZP 14-16 stan arch 1 osada


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: kultura pomorska, kultura oksywska, średniowiecze i nowożytność
• Opis: ułamki naczyń z kultury pomorskie, oksywskiej, średniowiecza i nowożytności, bardzo liczne rozorane paleniska, ponad 50. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds
  • Uchwały
  • Zarządzenie 87/17
  • Gminny Program Opieki nad zabytkami

UCHWAŁA XXVI/408/17
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków... czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 87/17
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany wykazu obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kołobrzeg... czytaj więcej

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
Pełna treść dokumentu "GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI" ... czytaj więcej

Twierdza Kołobrzeg

Statystyki Serwisu

Użytkowników : 2
Artykułów : 7
Odsłon : 14644

"Konsekwentne i planowe realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki nad zabytkami jako potwierdzenie uznania znaczenia dziedzictwa
kulturowego dla rozwoju miasta"