Baza Zabytków Kołobrzeskich

1 AZP 15-15/38 osada wczesnośredniowieczna vis a vis Budzistowa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: wczesne średniowiecze VIII - IX w.
• Nr wpisu do rejestru: 751 z 25.07.1969 r.
• Opis: osada otwarta położona na lewym brzegu Parsęty w odległości 2,2 km na południe od centrum miasta oraz ślady przystani rybackiej. Pozostałość słowiańskiej osady służebnej. Obszar zabytkowy o wymiarach 100 x 100 m.

Armii Krajowej 1 - zespół budynków dawnej poczty


• Typ budynku: budynek użyteczności publicznej
• Typ: poczta
• Data: 1883-1884 r.
• Nr wpisu do rejestru: A-1567 z 10 sierpnia 2016 r.
• Opis: Zespół budynków dawnej poczty: budynek główny poczty i 2 budynki magazynowe (dawniej zaplecze dla budynku poczty).

Armii Krajowej 12 - Ratusz


• Typ budynku: ratusz
• Data: 1829-1832 r.
• Nr wpisu do rejestru: A-1065 wpis z dnia 02.04.2012 r., wcześniej nr 373 z dnia 09.04.1964 r.
• Opis: Rada Miasta, Galeria Sztuki Współczesnej; Rarusz zaprojektował arch. Karol Fryderyk Schinkel, wybudował inż. Ernest Fryderyk Zwirner

Armii Krajowej 13 - dom tzw. Pałac Braunschweigów


• Typ budynku: pałac
• Data: pocz. XIX w.
• Nr wpisu do rejestru: A-1064 wpis z dnia 02.04.2012 r., wcześniej nr 375 z dnia 10.04.1964 r.
• Opis: Pałac Brunszwickich

Bałtycka - Reduta Solna


• Typ budynku: fortyfikacja obronna
• Data: 1832 -1836 r.
• Nr wpisu do rejestru: nr 376 z dnia 10.04.1964 r.
• Opis: Reduta ma kształt lunety z zamkniętą szyją. Składa się z wału ziemnego, fosy i dwóch budowli ceglanych sklepionych kolebką. Główna budowla wzniesiona na planie dwóch stykających się kół - mniejszego i większego. W ścianach otwory strzelnicze do broni ręcznej oraz artylerii. Posiada zdobiony ceglany gzyms, kamienną podmurówkę oraz sklepienie przykryte ziemią. Drugie pomieszczenie pełniące prawdopodobnie funkcję magazynu prochu znajduje się w wale ziemnym

Bogusława X, Bastion Pommern


• Typ: fortyfikacja ziemna
• Data: XVIII w.
• Nr wpisu do rejestru: A-1057 z
• Opis: część głównych fortyfikacji Twierdzy Kołobrzeg, zachowany jako narys ziemny w Parku im. gen. J.H. Dąbrowskiego

Budowlana - Wodociągowa Wieża Ciśnień


• Typ budynku: wieża ciśnień
• Typ: wieża typu kolumny dwumodułowej
• Data: 1885 r.
• Nr wpisu do rejestru: A-1575 z 4 sierpnia 2016 r.
• Opis: Wieża pełniła rolę zbiornika dystrybucyjnego wody, podawanej do sieci miejskiej grawitacyjnie. Posadowiona jest na planie koła. Stanowi jeden z najciekawszych przykładów wież typu kolumny dwumodułowej w Polsce. Bogaty detal architektoniczny nawizuje do form pseudoromańskich, pseudogotyckich i znanych ze średniowiecznego budownictwa obronnego

Dubois 20 - Baszta Lontowa


• Typ budynku: baszta
• Data: XV/XVI
• Nr wpisu do rejestru: nr 97 z dnia 10.08.1956 r.
• Opis: baszta Lontowa zwana Prochową

Dubois, Śródmieście Miasta Kołobrzeg


• Typ budynku: Śródmieście Miasta Kołobrzeg
• Nr wpisu do rejestru: A-1366 z dnia 28 stycznia 2015 r, wcześniej nr 10 z dnia 21 lipca 1953 r.
• Opis: Kołobrzeg posiada średniowieczny układ urbanistyczny z szeregiem zabytków architektonicznych z okresu średniowiecza, renesansu, baroku i klasycyzmu. Na terenie Śródmieścia Miasta Kołobrzeg ochroną prawną zostają objęte nawarswienia kulturowo-osadnicze, historyczne rozplanowanie zespołu (siatka ulic i placów), historyczna zabudowa, elementy małej architektury oraz zieleń komponowana.

Fredry 18 - Fort Wilczy


• Typ budynku: fortyfikacja obronna
• Data: 1806/1807 r.
• Nr wpisu do rejestru: nr 619 z dnia 02.08.1967 r.
• Opis: Fort miał formę lunety (dzieła fortyfikacyjnego otwaretego od tyłu). Był otoczony 3-metrowym wałem ziemnym oraz suchym rowem z palisadą. Rów miał 2,5 m głębokości i 7 metrów szerokości. Oprócz tego fort otaczały wilcze doły. Fort zachował się w formie szczątkowej, na jego bazie w okresie międzywojennym zbudowano amfiteatr. Wał ziemny i fosa są prawie nie zmienione.

Fredry, Park im. Aleksandra Fredry


• Typ: zieleń miejska
• Data: XIX/XX w.
• Nr wpisu do rejestru: A-1559 z dnia 14.12.1976 r.
• Opis: Park pierwotnie nosił nazwę Parku na Wilczym Wzgórzu. Był to park krajobrazowy typu obwodnicowego z charakterystycznym motywem obwodnicy podwójnej prowadzonej po obrzeżu parku, której odcinki zachowały się do dnia dzisiejszego.

Gierczak 28 - Kamieniczka kupiecka


• Typ budynku: kamienica
• Data: XV w.
• Nr wpisu do rejestru: nr 19 z dnia 08.11.1954 r.
• Opis: Dom Schliffenów, obecnie Muzeum

Graniczna 4 - Elewacje secesyjnej kamienicy


• Typ budynku: kamienica
• Data: ok. 1910 r.
• Nr wpisu do rejestru: nr 1240 z dnia 22.09.1993 r.

Katedralna 35 - Zespół budynków dawnego ewangelickiego klasztoru Diakonis


• Typ budynku: kościół
• Data: ok. 1870 r.
• Nr wpisu do rejestru: nr A-1401 z dnia 27.01.1998 r., wcześniej nr 1215 r.
• Opis: Kościół pierwotnie pełnił funkcję kościoła garnizonowego

Katedralna 37, 39 - Zespół budynków dawnego ewangelickiego klasztoru Diakonis


• Typ budynku: kościół
• Data: 4 ćw. XIX w.
• Nr wpisu do rejestru: nr A-1401 z dnia 27.01.1998 r., wcześniej nr 1215 r.
• Opis: Dom Parafialny stanowi część dawnego klasztoru niemieckich sióstr zakonnych (diakonis).

Luneta Lauenburg


• Typ: fortyfikacja ziemna
• Data: XVIII w.
• Nr wpisu do rejestru: A-1057
• Opis: część głównych fortyfikacji Twierdzy Kołobrzeg, zachowany jako narys ziemny w Parku im. gen. J.H. Dąbrowskiego

Mariacka 5 - Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny


• Typ budynku: katedra
• Data: k. XIII w.
• Nr wpisu do rejestru: A-1063 wpis z dnia 30.03.2012 r., wcześniej nr 98 z dnia 10.08.1956 r.
• Opis: Bazylika Mniejsza pw Wniebowzięcia NMP

Mickiewicza - dawny cmentarz wojenny


• Typ: cmentarz
• Data: pocz. XIX w.
• Opis: Dawny cmentarz wojenny (Militare Friedhof), na którym pochowani byli obrońcy miasta z 1807 r. - Joachim Nettelbeck i Ernst Waldenfels. Funkcję nagrobnych pomników obu bohaterów pełniły kolumny średniowiecznego ratusza kołobrzeskiego. Cmentarz i nagrobki zliwidowano. Obecnie teren dawnego cmentarza znajduje się w całości na obszarze Parku im. S. Żeromskiego wpisanego do rejestru zabytków. Cmentarz ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Morska 10 - Fort Ujście


• Typ budynku: fortyfikacja obronna
• Data: około 1770 r.
• Nr wpisu do rejestru: nr 376 z dnia 10.04.1964 r.
• Opis: Fort Munde z wybudowaną na nim w 1945 r. latarnią morską. Obecnie mieści się w budynku również klub muzyczny oraz muzeum minerałów.

Park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego


• Typ: zieleń miejska
• Data: ok. 1873 r. w czasie likwidacji umocnień twierdzy kołobrzeskiej
• Nr wpisu do rejestru: A -1057 wpis z dnia 22.03.2012 r.
• Opis: Park typu krajobrazowego powstał w momenci likwidacji umocnień fortyfikacyjnych z wykorzystaniem niektórych ich elementów tj. nasypów ziemnych, fosy (staw) oraz lunety Lębork. Gatunki drzew występujących w parku to głównie: jesiony, lipa drobnolistna oraz kasztanowce białe. Ponadto występują klon pospolity, wierzba biała oraz 7 okazów buka zwyczajnego uznane za pomniki przyrody.
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds
  • Uchwały
  • Zarządzenie 87/17
  • Gminny Program Opieki nad zabytkami

UCHWAŁA XXVI/408/17
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków... czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 87/17
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany wykazu obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kołobrzeg... czytaj więcej

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
Pełna treść dokumentu "GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI" ... czytaj więcej

Twierdza Kołobrzeg

Statystyki Serwisu

Użytkowników : 2
Artykułów : 7
Odsłon : 14645

"Konsekwentne i planowe realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki nad zabytkami jako potwierdzenie uznania znaczenia dziedzictwa
kulturowego dla rozwoju miasta"